Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych w RODO